Deklarationstiden är här igen, och även om det är ett tillfälle att se fram emot skatteåterbäring, kan processen vara både komplex och potentiellt dyr om fel begås. I år förväntas över fem miljoner svenskar deklarera digitalt, vilket kan innebära en snabbare utbetalning av återbäring. Men det är av yttersta vikt att vara försiktig när man navigerar bland de olika skatteavdragen, eftersom felaktiga avdrag kan leda till betydande skatteböter.

Bild: Pressfoto Skatteverket, fotograf: Fialotta Bratt

Skattedeklaration 2024: Datum att hålla koll på

Först repeterar vi de viktiga datum kopplade till skatteåterbäringen som du bör hålla koll på:

3 mars Detta är deadline för att skapa en digital brevlåda om man önskar motta sin deklaration elektroniskt. Efter detta datum, eller om man väljer att inte skaffa en digital brevlåda, blir man tvungen att vänta på den tryckta versionen.
4–8 mars Elektroniska deklarationer distribueras till de som registrerade en digital brevlåda före den 3 mars.
15 mars–15 april Perioden då tryckta deklarationer distribueras.
19 mars Startdatum för när deklarationen blir tillgänglig på Skatteverkets hemsida och i deras app.
3 april Deadline för att lämna in deklarationen elektroniskt om man vill ha möjlighet till skatteåterbäring kort efter påsk.
9–12 april Utbetalning av skatteåterbäring för dem som godkänt sin deklaration elektroniskt senast den 3 april utan att göra ändringar.
2 maj Sista inlämningsdag för inkomstdeklarationen för år 2023. Skatteverket ska ha mottagit deklarationen senast denna dag vid midnatt.
4–7 juni Utbetalningsperiod för skatteåterbäring till de som inte fick den i april.
12 september Deadline för inbetalning av eventuell restskatt.

Undvik deklarationfel som kan stå dig dyrt – tre tips

Över fem miljoner svenskar beräknas lämna in sina deklarationer digitalt detta år. Felaktiga avdrag kan resultera i skattetillägg, som kan uppgå till så mycket som 40 procent av det belopp som skulle ha dragits av om avdraget hade godkänts.

De tre vanligaste felen som begås vid deklaration är felaktiga avdrag för bostaden, fusk med reseavdrag och underlåtenhet att redovisa förmåner från arbete.

Ola Aronsson, en skattejurist på Familjens Jurist, varnar för de allvarliga konsekvenserna av att göra fel vid deklarationen. Det vanligaste felet, att lämna oriktiga uppgifter, kan leda till skattetillägg. Aronsson betonar vikten av att inte yrka på avdrag som inte kan styrkas med till exempel kvitton eller annan dokumentation.

Aronsson, som har över 25 års erfarenhet inom skattejuridik, har identifierat de tre vanligaste felen vid deklaration. För det första, felaktiga avdrag för bostaden. Vid försäljning av bostad kan avdrag göras för vissa renoveringar och förbättringar, men det är viktigt att känna till vilka avdrag som är tillåtna och i vilken omfattning. Aronsson rekommenderar att man alltid söker juridisk hjälp om man är osäker på reglerna kring renoveringar.

Det andra vanliga felet är fusk med reseavdrag. För att vara berättigad till reseavdrag för bilresor till och från arbetet måste vissa kriterier uppfyllas, bland annat att avståndet är minst fem kilometer och att avdraget överstiger 11 000 kronor.

Det tredje felet är att man inte redovisar förmåner från arbetsplatsen som privat användning, vilket innebär att man ska betala skatt för detta. Till exempel kan detta gälla om arbetsgivaren tillhandahåller en bil som används både för arbete och för privata ändamål, eller om arbetsgivaren tillåter anställda att låna en stuga för privat bruk till ingen eller låg kostnad.

Tips: Här kan du läsa mer om avdragen du inte får missa.

Lönefterskatt