Beräkna lön efter skatt 2024

Använd vår smidiga kalkylator för att räkna ut lön efter skatt

Med vår lönekalkylatorn räknar du enkelt ut din nettolön automatiskt – dvs. den faktiska summa pengar som sätts in på ditt konto från arbetsgivaren varje månad. Du fyller först i din bruttolön innan skatt, alltså den lönesumma som står på ditt anställningsavtal, samt i vilken kommun du bor för att räkna ut skatt.

Bruttolön, nettolön, grundavdrag och kommunal skatt – begreppen förvirrar många. I den här guiden får du därför hjälp med att reda ut vad allt betyder och vad som påverkar din lön efter skatt.

Räkna ut din lön 2024 med vår lönekalkylatorBeräkning lön efter skatt

Arbetsgivaren betalar 0
Bruttolön - Lön innan skatt 0
Nettolön - Lön efter skatt 0
  • Se lönen för alla i Sverige från 16 år – helt anonymt
  • Upptäck inkomst av kapital & betalningsanmärkningar m.m
  • Ingen kopia skickas till den omfrågade

Få koll på din exakta lön efter skatt med vår enkla lönekalkylator. Här förklarar vi även begrepp som kommunal skatt, kyrkoavgift, statlig inkomstskatt och andra saker som direkt påverkar din inkomst, och därför är bra att känna till!

Genom att ha koll på din faktiska inkomst från jobbet kan du lägga upp en smart budget och hålla koll på att din lön stämmer varje månad. Här på Lönefterskatt.info hittar du dessutom mycket mer användbar information som rör lön och inkomst såväl som förmögenhet, privatekonomi och sparande!

Tips: Besök även våra andra guider Räkna ut timlön/årsinkomst (kalkylator) eller vår stora guide om Lönestatistik där du kan läsa mer om medel- och medianlöner i Sverige idag!

Exempel: Vad får jag ut i lön efter skatt?

Oliver är 35 år och bor i Malmö, som har en kommunalskattesats på 32,678% år 2023. Han är medlem i Svenska Kyrkan.

Han tjänar 42 500 kronor i månaden i bruttolön.

Olivers arbetsgivare betalar 53 800 kronor.

Nettolönen hamnar på 29 379 kronor, som blir Olivers faktiska inkomst varje månad.

Om vi bryter ner vad arbetsgivaren betalar, ser vi hur de 53 800 kronorna fördelas:

Arbetsgivaravgift
– 13 300 kr (när denna dras av får vi bruttolönen, 42 500 kr)
Kommunalskatt
– 13 880 kr
Statlig inkomstskatt
0 kr (eftersom Olivers inkomst ligger under brytpunkten)
Jobbskatteavdrag
+ 3 320 kr
Kyrko- och begravningsavgift
– 600 kr
Public service-avgift
– 112 kr
Skattereduktion förvärvsinkomst
+ 130 kr
Total summa skatter
22 622 kr
Utbetald lön
29 379 kr

Du kan enkelt beräkna hur mycket lön efter skatt du får i vår lönekalkylator längre upp. 

Bruttolön och nettolön – vad betyder det?

Bruttolön är din lön före skatt

Bruttolön är det ord vi normalt använder för att beskriva lönen innan skatteavdrag. Men det inkluderar mer än bara skatt. Vanligtvis räknas även eventuella förmåner, som exempelvis bilförmån eller lunchkuponger, in i bruttolönen. Vid arbetsintervjuer, lönesamtal eller när du pratar med kollegor eller vänner, är det oftast bruttolönen som diskuteras.

Nettolön är den summa du får in på ditt konto

Nettolön är helt enkelt de pengar som återstår efter att skatter och avgifter har dragits från din lön – det är det belopp du ser på ditt konto varje månad. Generellt sett är det nettolönen som är av störst intresse för dig som anställd, även om diskussionen ofta kretsar kring bruttolönen.

Skillnaden mellan nettolön och bruttolön ökar gradvis när din lön ökar. Detta beror på det progressiva skattesystemet, där skattesatserna ökar när du når vissa inkomstgränser på löneskalan.

Fördelar med att räkna ut lönen efter skatt

Varför ska man räkna ut sin lön efter skatt? Räcker det inte att veta sin avtalade månadslön? Eftersom skatt dras vet du dock inte vad din egentliga lön blir, dvs. den summa pengar som betalas in på ditt konto. Det finns flera fördelar med att veta vad din lön blir efter skatt:

  • Du får exakt koll på din förväntade inkomst per månad och år.
  • Du kan snabbt upptäcka om lönen inte skulle stämma en månad.
  • Det blir lättare att göra en exakt budget för din ekonomi.

Vad används min inkomstskatt till?

Inkomstskatten i Sverige används för att finansiera olika samhällstjänster och offentliga verksamheter. Här är några av de huvudsakliga områdena som finansieras genom inkomstskatt:

Kommunala tjänster: En betydande del av inkomstskatten går till kommunerna. Dessa medel används främst för att finansiera skola, äldreomsorg, barnomsorg, socialtjänst och andra lokala samhällstjänster. Det innebär att din inkomstskatt i stor utsträckning stöder de lokala samhällen och deras välfärdstjänster.

Regioner (tidigare landsting): En del av inkomstskatten går till regionerna. Dessa medel används för att finansiera hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och tandvård i regionen. Regionerna ansvarar för att tillhandahålla sjukvårdstjänster och se till att invånarna har tillgång till adekvat vård.

Statliga utgifter: En stor del av inkomstskatten går till staten. Dessa medel används för att täcka olika statliga utgifter och åtaganden. Det inkluderar pensionssystemet, olika bidrag som barnbidrag, aktivitetsersättning och ekonomiskt stöd till kommunerna.

Andra samhällstjänster: Inkomstskatten används också för att finansiera andra viktiga samhällstjänster och program, såsom infrastrukturprojekt, kultur och utbildning, försvar och rättsväsende.

Det är värt att notera att fördelningen av inkomstskattemedel kan variera över tiden och beroende på politiska beslut och prioriteringar. Det svenska skattesystemet är utformat för att stödja en högkvalitativ välfärd och samhällsservice för alla medborgare.

Pensionsgrundande inkomst

Förutom skatten är en del av din inkomst även grundande för din pension. Det betyder att ju längre du arbetar, desto mer kommer din pension att växa över tiden. Det finns dock en maximal nivå för hur hög din pensionsgrundande inkomst kan vara per år, vilket kallas för inkomsttak. År 2024 är detta tak satt till 614 500 kronor.

Vad är en skattetabell?

I Sverige görs skatteavdraget på arbetsinkomster och pension utifrån en skattetabell. Skattetabeller, som tillhandahålls av Skatteverket, används därför av arbetsgivare för att se vilken skatt som ska betalas från den inkomst som en anställd får.

En arbetsgivare är skyldig att göra skatteavdrag enligt skattetabell hos Skatteverket. Vilken skattetabell som ska användas beror på den aktuella kommunalskatten för den anställda. Det är alltså kommunen du bor i som avgör vilken skattetabell som ligger till grund för din inkomst.

Skatten är olika beroende på var du bor

Vilken kommun bor du i? Det är en fråga som avgör hur stor din inkomstskatt blir. Anledningen till att olika platser i Sverige har olika skatter är att kommunfullmäktige beslutar om det på kommunal nivå.

Kommun med högst skatt 2024: Degerfors, 35,30%
Kommun med lägst skatt 2024: Österåker, 28,98%

Skillnaden mellan dessa två kommuner blir 6 kr och 32 öre per 100 kr du tjänar.

Vad är grundavdrag?

När du tjänar pengar genom anställning, eget företag, pension eller andra inkomstkällor har du rätt till grundavdrag. Detta innebär att en viss summa av din årsinkomst är befriad från skatt. Det exakta beloppet för grundavdraget varierar från år till år. Storleken på ditt grundavdrag beror på din totala inkomst och din ålder. För personer över 66 år är grundavdraget något högre.

Grundavdragen räknas som vanligt om med förändringen av konsumentpriserna (KPI). Det innebär att grundavdraget för årsinkomster mellan 24 300 kronor och 57 000 kronor, det lägsta grundavdraget, höjs från 22 300 (2023) till 24 300 kronor (2024).

Det högsta grundavdraget blir 44 200 kronor (2024) i stället för 40 500 kronor (2023) och gäller vid en årsinkomst på mellan 155 900 och 178 400 kronor.
På årsinkomster över 451 500 kronor blir grundavdraget konstant. En höjning från 15 400 kronor till 16 800 kronor.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgift som är en procentsats baserat på din bruttolön. I regel syns det inte på din lönespecifikation hur stor avgift din arbetsgivare betalar in varje månad eftersom det adderas som ett procentuellt påslag ovanpå din bruttolön.

Detta kan du räkna ut detta själv då det är ett påslag på 31,42% av bruttolönen och har så varit i många år. Arbetsgivaravgift kallas också sociala avgifter. Detta är något som i grunden finansierar socialförsäkringen vi har i Sverige.

Lägre skatt efter 66 års ålder

Om du väljer att fortsätta arbeta efter fyllda 66 år kan du förvänta dig lite mer pengar. Detta beror på att vid 66 års ålder får du ett högre grundavdrag samt jobbskatteavdrag. Detta leder i sin tur till ett lägre totalt skattetryck och mer kvar i plånboken för dig som arbetstagare.

Fördjupning: Skatter och avgifter som påverkar din nettolön

Kommunalskatt och regionskatt

Kommunalskatten baseras på din hemortskommun och skattepengarna används i huvudsak till barn, skola och omsorg/vård. En mindre del går också till vägar, parker, LSS/LAS samt försörjningsstöd.

Regionskatt hette tidigare landstingsskatt och är en del av kommunalskatten. Regionskatten som du betalar används till hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och tandvård.

Brytpunkt för statlig skatt

Statlig skatt behöver du enbart betala om din årsinkomst överstiger än en viss skiktgräns. Denna skiktgräns har år 2024 en brytpunkt på 615 300 kr, motsvarande en månadslön på 51 275 kronor.

För att underlätta beräkningen av inkomst kan du därför inkludera grundavdraget till din inkomst. Eftersom grundavdraget är olika stort för pensionärer och personer under 66 år finns det två olika brytpunkter.

Du som inte har fyllt 66 år vid årets ingång kan tjäna 615 300 kronor (598 500 + grundavdraget) innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Detta innebär att du kan ha en månadslön på 51 275 kronor innan du omfattas av den statliga skatten.

Du som har fyllt 66 år vid årets ingång kan tjäna 707 200 kronor (598 500 + grundavdraget) innan du behöver betala statlig inkomstskatt. Detta innebär att du kan ha en månadslön på 58 108 kronor innan du omfattas av den statliga skatten.

Den statliga skatten är 20% av det belopp som du tjänar över brytpunkten. Man behöver alltså inte oroa sig över att få ut mindre i total lön vid en löneförhöjning som gör att man överstiger denna gräns.

Upplysning: Fryst skiktgräns 2024 för statlig inkomstskatt

Regeringen har beslutat att den årliga uppräkningen (KPI+ 2 procentenheter) av skiktgränsen för statlig inkomstskatt pausas för beskattningsåret 2024. Skiktgränsen kommer ligga kvar på samma nivå som 2023 d.v.s. 598 500 kronor.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget är en skattesänkning för alla som arbetar. Dess syfte är att uppmuntra till lönearbete genom att sänka skatten på inkomst vid arbete.

Det ordinarie jobbskatteavdraget för personer upp till 66 år förstärks ytterligare under 2024. Det riktar sig främst mot heltidsarbetande låg- och medelinkomsttagare. För den med en månadsinkomst på 35 000 kronor innebär det cirka 200 kronor mer i månaden.

Värnskatt finns inte längre kvar sedan 2020

Fram till och med 2019 var värnskatten en skatt på ytterligare 5%-enheter som man belastades med om man tjänade över 680 000 kr. Den avskaffades i samband med januari-överenskommelsen. Så från och med 2020 finns inte värnskatt kvar.

Kyrkoavgift

Om du är en del av Svenska Kyrkan, betalar du en extra avgift som kallas kyrkoavgift. Den dras automatiskt från din månadslön och främst stöder den de lokala församlingarnas verksamheter, inklusive underhåll av kyrkobyggnader, öppna förskolor och kyrkans arbete för människor i utsatta situationer. Du har möjligheten att undvika denna avgift genom att inte vara medlem i Svenska Kyrkan.

För de flesta löntagare skulle avslutande av sitt medlemskap innebära en besparing på några tusen kronor per år, men detta är i slutändan en personlig beslut. Avgiftens storlek varierar beroende på din bostadsort.

Exempel: En person som bor i Solna och har en månadslön på 35 000 kr betalar 227 kr per månad, vilket motsvarar 2 724 kr per år, i kyrkoavgift.

Begravningsavgift

Begravningsavgift finansierar begravningsverksamheten och behöver betalas av alla. Denna kommer du inte ifrån även om du gått ur Svenska Kyrkan.

Public Service-avgift

Public Service-avgiften används för Public Service; Sveriges radio, Sveriges television och Sveriges utbildningsradio. Public service-avgiften ersatte 2019 den tidigare Radio- och TV-avgiften.

Spel utanför Sveriges gränser är något som blir alltmer vanligt. För att få veta mer om utländska casino kan du besöka Goplay.se

Passagen granskar och recenserar utländska casinon för den svenska casinopubliken.

Visste du att det finns flertalet utländska casinon som har skattefria vinster. Läs mer hos Casinoburst.

Läs på om casinon som inte har svensk licens hos betrodda casinoutangränser som har flera års erfarenhet.

Fler ekonomirelaterade verktyg, tips och jämförelser finns hos våra vänner på Ekonomival.se.

Jämför och läs om casinon utan svensk licens på VillageVoice.

FAQ: Frågor och svar om att räkna ut lön efter skatt

Här hittar du svar på några vanliga frågor om att beräkna lön. 

Vad skiljer bruttolön från nettolön?

Bruttolön är den avtalade månadslönen innan skatter och avgifter har dragits av. Vid lönesamtal eller när du pratar med vänner och familj, är det vanligt att referera till bruttolönen när man diskuterar inkomst. Å andra sidan är nettolönen det faktiska belopp som sätts in på ditt bankkonto efter skatteavdrag och avgifter.

Hur mycket skatt betalar jag på min lön?

Det varierar bland annat beroende på hur mycket du tjänar, vilken kommun du bor i Sverige och om du är medlem i Svenska Kyrkan. För att exakt beräkna din nettolön efter skatt, kan du använda kalkylatorn som finns tidigare i den här guiden. Dessutom bör din lönespecifikation varje månad tydligt visa hur mycket skatt som dras av.

Vad blir min lön efter skatt?

Den snabbaste och enklaste metoden är att använda en nettolönekalkylator, vilken finns i början av den här guiden. Den ger dig en översikt över din förväntade lön efter skatt.

Varför varierar skatten mellan olika kommuner?

Det beror på att skattesatsen fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun. Skattesatserna påverkas av faktorer som kommunens intäkter och utgifter. Till exempel, om en kommun har många äldre invånare, kan det krävas större ekonomiska resurser för äldreomsorgen. Detta kan leda till högre skattesatser jämfört med kommuner med bättre ekonomi eller annat politiskt styre.

Måste jag betala skatt till Svenska kyrkan?

Ja, om du är medlem i Svenska kyrkan. Den genomsnittliga skatten uppgår till cirka 1 procent av din lön. Om du vill undvika denna kyrkoavgift har du möjligheten att begära urträde ur Svenska kyrkan.