Beräkna Lön efter skatt

Lön efter skatt

Beräkna lön efter skatt - Räkna ut din nettolön 2020

Med vår lönekalkylator kan du enkelt beräkna din lön efter skatt din så kallade nettolön. Här kan du räkna ut din nettolön dvs hur mycket pengar du får behålla efter skatt baserat på kommunal skatt, landstings skatt och om du är med i kyrkan.

Bruttolön
Kommun

Resultat

Du får i lön efter skatt!

Uträkning lön och skatter

Beskattningsbar inkomst
Arbetsgivaren betalar
Bruttolön
Grundavdrag
Beskattningsbar inkomst
Skatter
Kommunalskatt & Landstingsskatt
Statlig skatt
Jobbskatteavdrag
Avgifter
Kyrkoavgift
Begravningsavgift
Public service-avgift
Resultat
Summa skatter & avgifter
Nettolön efter skatt

Så här beräknas lönen

Din lön räknas ut i olika steg och baseras på vilken kommun du tillhör. För att kunna räkna ut din lön efter skatt behöver vi veta ett par saker.

  • Din bruttolön - Det är den lön du har innan skatt.
  • Var du bor - Kommunalskatten skiljer sig mellan kommunerna.
  • Om du är medlem i Svenska kyrkan - Kyrkoavgiften varierar mellan 1-1.5% av din lön

Skillnad på skatt mellan kommuner

Den kommunala skattesatsen är olika beroende på var i Sverige du är bosatt och detta bestäms på kommunnivå. Altså kan det innebära en lägre skatt och mer kvar i plåboken om du skulle flytta från en kommun med en hög skatt t.ex Dorotea till en med låg skatt t.ex Österåker så är det en skillnad på nästan 6%.

Om du då har en lön på 30 000 kr före skatt per månad så kan du spara nästan 2000kr per månad på att flytta mellan dessa två kommuner.

Vad är bruttolön

Det är vad man, lite slarvigt, brukar kalla för: lön före skatt. Men sanningen är att det är mer än skatt som är medräknat i den summan. Både arbetsgivaravgifter samt sociala avgifter som arbetsgivaren måste betala är medräknat.

Men även eventuella förmåner så som bilförmån eller lunchkuponger etc. är medräknat när man pratar bruttolön. När man pratar lön på en arbetsgivarintervju, med kollegor eller med sina kompisar så är det i regel bruttolönen man pratar om.

Vad är nettolön

Nettolön är enkelt förklarat vad du får kvar i plånboken efter att skatter och andra avgifter är dragna från bruttolönen av dig arbetsgivare. Detta är i regel den summan som i slutändan är mest intressant för dig som löntagare även om man oftast pratar i termer av bruttolön.

Skillnaden mellan nettolön och bruttolön ökar til len viss gräns ju högre lön du har. Detta är vad som kallas progressiv skatt och beror på att du påförs mer och flera olika skatter när du når vissa brutgränser på löneskalan.

Vad är grundavdrag

Detta är ett avdrag som görs automatiskt från din inkomst som kan vara lön, pension eller annat arvode. Det högsta grunavdraget ligger år 2020 på 36 500 kr och det lägsta 13 900 kr. I praktiken innebär grundavdraget att lägsta gräns för att börja betala skatt ligger på 19 670 kr som då blir ett så kallat fribelopp.

Vad är arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är något som arbetsgivaren betalar och är en procentsats baserat på din bruttolön. I regel syns det inte på din lönespecifikation hur stor avgift din arbetsgivare betalt in varje månad.

Detta kan du räkna ut detta själv då den är 31.42% av bruttolönen och har så varit i många år. Arbetsgivaravgift kallas även sociala avgifter. Detta är något som i grunden finansierar socialförsäkringen vi har i Sverige.

Lägre skatt efter 66 års ålder

Om du väljer att arbeta vi en ålder om 66 år eller mer så kan du förvänta dig lite mer pengar kvar i plånboken. Detta beror på att vid 66 års ålder så får du ett högre grundavdrag samt jobbskatteavdrag. Detta leder i sin tur till ett lägre totalt skattetryck och mer kvar i plånboken för dig som arbetstagare.

Vilka skatter och avgifter finns det?

Kommunalskatt

Kommunalskatten baseras på skattebetalares hemortskommun och används i huvudsak till barn, skola och omsorg/vård. En mindre del går även till vägar, parker, LSS/LAS samt försörjningsstöd.

Landstingsskatt

Landstingsskatten är ytterligare en stor skattepost och används främst till hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt tandvård.

Statlig skatt

Det finns en skiktgräns för extra skatt när det kommer till lönen. Den skiktgränsen kallas för statlig skatt och är på 20% av den summan du tjänar över 509300 kr. Dvs, om du tjänar mer än 42441 kr i månaden brutto så kommer allt över detta beskattas med 20% extra skatt.

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget är en skattesänkning för alla som arbetar. Dess syfte är att uppmuntra till lönearbete genom att sänka skatten på inkomst/lön vid arbete.

Värnskatt

Värnskatten var ytterligare en skatt på 5% som man belastades med om man tjänade över 680 000 kr fram till och med 2019. Denna skatt avskaffades i samband med Januari överrenskommelsen då partierna enades om att ta bort denna. Så från och med 2020 finns inte denna skatten mer.

Kyrkoavgift

Kyrkoavgiften finansierar den lokala församlingens verksamheter. Denna skatt kan du frångå om du går ur Svenska Kyrkan. Om du har en lön i storleken av en lön för medelsvensson så kan du spara några tusenlappar per år. Hur mycket exakt kan du se i ovan kalkylator ovan.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten och måste betalas av alla oavsett tro eller om du är ateist. Denna kommer du inte ifrån - även om du gått ur Svenska Kyrkan.

Public Service-avgift

Public service-avgiften används för public service. Sveriges radio, Sveriges television och Sveriges utbildningsradio. Public service-avgiften ersatte 2019 den tidigare radio- och tv-avgiften som inhämtades genom dörrknackning etc.