Lönestatistik 2024

Ta reda på medellön och medianlön i Sverige

Vad är den genomsnittliga lönen i Sverige år 2024? Hur varierar lönerna mellan könen, olika kommuner och olika yrken? I den här guiden hittar du intressant lönestatistik som ger svar på dessa frågor – och tipsar dessutom om du hur kan kolla upp lönen på alla i Sverige helt anonymt!

Lönen är ett ämne som alltid är aktuellt av många anledningar. Din inkomst påverkar direkt din ekonomi och har konsekvenser för dina möjligheter när det gäller saker som att köpa bostad, resa och spara för framtiden. För att få en bättre uppfattning om vad som anses vara en genomsnittlig lön i Sverige är det intressant att granska statistiken!

I den här statistiken, som kommer från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Creditsafe, kan vi utforska medellöner, medianlöner, löneskillnader mellan olika yrken samt variationer mellan olika kommuner i Sverige. Fortsätt läsa för att ta del av all denna information!

Vad tjänar din granne eller kollega? Tips: Ta reda på lönen för alla i Sverige – helt anonymt!

Med Lönekollen kan du – helt anonymt – se lönen för alla i Sverige från 16 år direkt på skärmen. Utöver detta kan du även se inkomst av kapital, eventuella betalningsanmärkningar med mera. Ingen kopia skickas till den omfrågade.

Med Lönekollen beställer du den sida som en person finns med på i Ratsitkatalogen. Du erhåller ett tryckoriginal av sidan i PDF direkt efter beställningen, som du kan läsa med en gång.

  • Se lönen för alla i Sverige från 16 år – helt anonymt
  • Upptäck inkomst av kapital & betalningsanmärkningar m.m
  • Ingen kopia skickas till den omfrågade

Ratsitkatalogen är en periodisk skrift som kommer ut fyra gånger om året och innehåller allt du förväntas hitta i en vanlig taxeringskalender och mer därtill. Men till skillnad från den vanliga Taxeringskalendern är alla från 16 år med i katalogen, oavsett årsinkomst. Detta innebär att det inte blir något bortfall på grund av exempelvis låg inkomst, sjukskrivning, studier eller arbetslöshet.

Vad tjänar egentligen din kollega eller din chef? Behöver du veta om någon har fått en betalningsanmärkning eller har skuldsaldo hos kronofogden? Vill du ta reda på vem som har högst taxerbar inkomst, vilka som betalar högst skatt eller vilka som har haft högst löneökning? Ta en titt i Ratsits katalog, där finns svaret svart på vitt.

Lönestatistik: Vad är medellönen i Sverige?

Varje år kommer ny statistik från SCB om medellönen i Sverige. Tabellen nedan visar de senaste siffrorna för medellön som är för år 2022. Siffrorna är baserade på bruttolöner. Deltidslöner har räknats upp till heltid.

Medellön Sverige (alla): 40 500 kronor
Medellön kvinnor: 41 500 kronor
Medellön män: 42 600 kronor

Som vi ser i statistiken har manliga arbetare ca 1 000 kronor i månaden högre lön än kvinnliga.

Inspiration: Yrken med högst medellön

När vi tittar på yrken med den högsta genomsnittslönen i Sverige finns det en kategori som verkligen utmärker sig och tjänar betydligt mer än genomsnittet: chefer inom bank, finans och försäkring. Dessa professionella har en genomsnittlig lön som är över 100 000 kronor högre än det nationella snittet i Sverige! Som högsta ansvarig inom finanssektorn bär man ett betydande ansvar för företagets framgång och lönsamhet, inklusive korrekt hantering av bokföring och skatter samt överensstämmelse med alla relevanta regler. Detta yrke kräver ofta både omfattande utbildning och en gedigen erfarenhetsbakgrund.

På andra plats återfinns chefer för statliga myndigheter, såsom generaldirektörer, landstingsdirektörer och kommundirektörer, bland andra.

Tredjeplatsen innehas av mäklare inom finanssektorn, de som professionellt handlar med olika finansiella instrument som aktier och fonder. Vad som är gemensamt för alla dessa yrken som finns på topp 10-listan är att de innebär chefspositioner eller kräver hög nivå av utbildning, såsom specialistläkare.

Yrke Medellön
Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 1) 144 900
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. 99 900
Mäklare inom finans 91 300
Verkställande direktörer m.fl. 87 300
Ekonomi- och finanschefer 85 300
Specialistläkare 83 200
Informations-, kommunikations- och PR-chefer 81 600
Chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 2) 81 300
Forsknings- och utvecklingschefer 78 500
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva 78 000

Topp 10-listan över de bäst betalande arbetsgivarna

Enligt en rapport (december 2023) från kreditupplysningsföretaget Creditsafe, som rankar de 100 bäst betalande företagen i Sverige, toppas listan 2023 av telekomföretaget Huawei Technologies Sweden.

Placering Företag Snittlön (Tkr)
1 Huawei Technologies Sweden AB 2 329
2 Splunk Services Sweden AB 2 257
3 Securitas AB 2 154
4 SFDC Sweden AB 1 981
5 ServiceNow Sweden AB 1 907
6 VMware Sweden AB 1 791
7 Nordea Investment Management AB 1 763
8 EQT AB 1 757
9 Thales DIS Sweden AB 1 739
10 Facebook Sweden AB 1 737

Yrken med lägst medellön 

I andra änden av listan över medellön i Sverige – vilka yrken som har lägst lön – hittar vi främst yrken som inte kräver eftergymnasial utbildning. Vissa kräver inte heller gymnasial utbildning, även om detta i de flesta fall är ett vanligt krav från svenska arbetsgivare.

De 10 yrken med lägst lön 2021 hamnar alla under 25 000 kronors-strecket per månad. Lägst medellön har marknadsundersökare och intervjuare, följt av kafé och konditoribiträden och övrig hemservicepersonal m.fl.

Yrke Medellön
Marknadsundersökare och intervjuare 22 600
Kafé- och konditoribiträden 23 300
Övrig hemservicepersonal m.fl. 23 600
Kassapersonal m.fl. 23 700
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare 24 100
Övriga servicearbetare 24 200
Bärplockare och plantörer m.fl 24 300
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning 24 700
Restaurang- och köksbiträden m.fl. 24 800
Städare 24 800

Lönestatistik: Vad är medianlönen i Sverige?

Tittar vi istället på medianlönen, den lön som hamnar i mitten sett till storleksordning, så är skillnaden mellan kvinnor och män mindre. Även själva medianlönen är lägre än medellönen i Sverige. Detta beror framförallt på att det finns chefer inom bank och andra områden som tjänar långt över genomsnittet, och som därför drar upp medellönen mycket.

Medianlönen ger en något mer rättvis bild över hur en genomsnittlig svensk tjänar.

Medianlön Sverige (alla): 37 800 kronor
Medianlön kvinnor: 38 800 kronor
Medianlön män: 40 100 kronor

Inspiration: Yrken med bäst medianlön

SCB presenterar också statistik som inkluderar yrken med den högsta och den lägsta medianlönen. Dessa listor har många likheter med varandra, men det finns några nya yrken som framträder när vi fokuserar på medianlönen istället för medellönen.

Flygledare, IT-chefer, professorer, piloter och forsknings- och utvecklingschefer är alla med på topp-10-listan över yrken med den högsta medianlönen i Sverige, men de återfinns inte på listan över yrken med den högsta medellönen.

Professionella idrottsutövare och soldater är exempel på de tio yrken som har den lägsta medianlönen, och de inkluderas även i listan över yrken med den lägsta medellönen.

Fördjupning: Hur räknar man ut medellönen och medianlönen?

När det kommer till lönestatistik i Sverige är det vanligt att tala om bruttolön, vilket är lönen per månad före skatt. Två vanliga begrepp som används för att mäta och jämföra löner inom olika kategorier, som yrken, åldersgrupper och kommuner, är medellön och medianlön.

Medellönen beräknas genom att summera alla löner inom en specifik grupp och sedan dela den totala summan med antalet personer i gruppen.

Medianlönen återspeglar lönen som ligger i mitten av alla de olika lönerna inom en given grupp, när de är ordnade i storleksordning från den lägsta till den högsta.

Det är viktigt att notera att medellönen och medianlönen kan ha olika värden även inom samma yrkeskategori. I de flesta fall används medellönen i den svenska lönestatistiken. Men medianlönen kan vara användbar när det finns stora variationer inom en yrkesgrupp, särskilt om vissa individer tjänar betydligt mer eller mindre än genomsnittet, vilket kan påverka medellönen avsevärt och ge en snedvriden bild.

Kalkylator: Vill du räkna ut din lön efter skatt eller få hjälp att omvandla timlön till månadslön, eller tvärtom? Då kan vi tipsa om våra smidiga kalkylatorer Lön efter skatt och Räkna om timlön till månadslön.

Vad avgör lönen?

 Lönen påverkas av flera faktorer, och det finns många aspekter att överväga när man diskuterar lönesättning. Oavsett ens personliga åsikter finns det praktiska faktorer som spelar en roll i hur lönen bestäms. Här är några av de faktorer som påverkar lönen:

Ålder och erfarenhet: Åldern kan ha direkt påverkan på lönen. Även om två personer har samma färdigheter kan en äldre person ibland bli erbjuden en högre lön. Erfarenhet spelar också en viktig roll, och du kan förhandla om högre lön ju mer erfarenhet du får.

Privat eller offentlig sektor: Lönenivån varierar också mellan olika sektorer. Generellt sett är medellönen något högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. Detta kan bero på olika faktorer och arbetsuppgifter.

Yrkesgrupp: Löneskillnader mellan olika yrkesgrupper är ett faktum. Vissa yrken, såsom tjänster inom vård och omsorg, marknadsundersökare och restauranganställda, har i genomsnitt lägre löner jämfört med andra yrken.

Ursprungsland och bosättningstid i Sverige: Personer som är födda utanför Sverige har vanligtvis en lägre medianlön, medan personer som har bott i Sverige i längre tid tenderar att ha högre löner.

Kön: Tyvärr finns det fortfarande en löneskillnad mellan könen, även om den minskar. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män, och detta gäller även om man tittar på medianlönen. Skillnaden har dock minskat över tid.

Utbildningsnivå: Din utbildningsnivå har stor betydelse för din lön. Personer med högre utbildning, såsom forskarutbildning, tjänar oftast mer än de med lägre utbildning.

Geografisk plats: Var du arbetar kan också påverka din lön. Inkomsterna varierar mellan olika kommuner, och det är vanligt att kommuner i storstadsregioner har högre lönenivåer än andra.

Enligt statistiken från SCB har Sverige alltså stora skillnader i löner och frågorna kring vad som bör påverka ens lönesättning går att diskutera från många olika vinklar. Oavsett vad man tycker är bra och dåligt, så finns det vissa saker som i praktiken spelar roll i lönesättningen. Vilken lön du får beror alltså på ett antal olika faktorer.

FAQ: Vanliga frågor och svar om medellön och medianlön i Sverige

Hur mycket tjänar en svensk i genomsnitt?

Medellönen i Sverige var 40 500 kronor år 2022. Medianlönen var något lägre, 37 800 kronor.

Vilket yrke har bäst lön?

Chefer inom bank, finans och försäkring har högst medellön i Sverige. På topplistan finns också yrken som general-, landstings- och kommundirektörer, mäklare inom finans, VD:ar, specialistläkare och informations-, kommunikations- och PR-chefer. Se också topplistan över de bäst betalande arbetsgivarna.

Vad är en normal ingångslön?

Lönenivån varierar av flera skäl, inklusive kraven på utbildning inom det specifika yrket och din geografiska plats i Sverige. En månadslön på 30 000 kronor är för närvarande vanlig inom yrken som kräver högre utbildning, exempelvis inom teknik, data och IT samt inom kommunikation. Å andra sidan har yrken som inte kräver lika avancerad utbildning, som exempelvis kundservice, vanligtvis en lägre ingångslön.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män?

I Sverige har kvinnor cirka 1 000 kronor mindre i genomsnittslön än män, baserat på statistik från 2022.

Vilken kommun har högst medianinkomst Sverige? Vilken har lägsta?

Danderyd toppar listan 2021. Perstorp ligger i botten.

Är 40 000 kr en bra lön?

40 000 kr är omkring genomsnittet i Sverige och kan därför anses vara en bra månadslön. Dock bör man även väga in faktorer som din erfarenhet, utbildning och vad ditt yrke kräver.