Kvinnor fortsätter att ta ut mer föräldraledighet och vab-dagar än män, vilket påverkar deras ekonomi negativt. En ny rapport från Swedbank visar att kvinnors frånvaro på jobbet kostar dem tusentals kronor varje månad och påverkar även deras pension. Det kommer att ta nästan 30 år innan kvinnors inkomster är jämställda med männens.

Enligt en ny rapport från Swedbank tar kvinnor fortsatt ut mer föräldraledighet och vab-dagar än män, vilket resulterar i betydande ekonomiska förluster. Kvinnors faktiska arbetstid uppgår till 87 procent av männens, och denna frånvaro från arbetsmarknaden kostar dem tusentals kronor varje månad, skriver Börskollen.

Ekonomiska konsekvenser

Madelén Falkenhäll från Swedbank förklarar att för en medianlön innebär detta en minskning på 3 300 kronor per månad i lön efter skatt för kvinnor. Om denna skillnad i arbetstid fortsätter, kommer det även att resultera i 1 500 kronor mindre i pension varje månad.

Rapporten visar också att en kvinna som sparar tio procent av sin lön efter skatt i 25 år kommer att ha ett sparkapital som är nästan 200 000 kronor mindre än männens, enbart på grund av att hon arbetar mindre.

Större ansvar för barnen

Enligt rapporten är en av de främsta anledningarna till att kvinnor arbetar mindre att de tar ett större ansvar för barnen och oftare arbetar deltid. Swedbanks undersökning visar att 57 procent av kvinnorna mellan 18–75 år har arbetat deltid, jämfört med 44 procent av männen.

Dessutom uppgav hälften av kvinnorna att de tar ett större ansvar för barnen, medan endast 12 procent av männen gjorde samma sak.

Långsam utveckling mot jämställdhet

Rapporten indikerar att det kommer att ta nästan 30 år innan kvinnors och mäns inkomster är jämställda. Trots att utvecklingen går åt rätt håll, har ökningen i kvinnors förvärvsinkomster stannat av de senaste åren.

Madelén Falkenhäll anser att en del av förklaringen kan vara att pappor tog ut mer föräldraledighet fram till 2018, men att denna utveckling nu har stannat av. Dessutom har det inte gjorts några satsningar för att höja lönerna inom kvinnodominerade branscher de senaste åren.

Vad krävs för att vi ska se en förändring här?

Lönefterskatt