De föreslagna förändringarna i 3:12-reglerna väntas gynna åtta av tio fåmansbolag. Utredningen, som leds av justitierådet Linda Haggren, föreslår förenklingar och förbättringar som kan innebära betydande lättnader för företagare. Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att ändringarna stöds av både Företagarna och Svenskt Näringsliv.

Stora lättnader för företagare

De nya 3:12-reglerna, som utlovar stora fördelar för snabbväxande företag och partners på advokatkontor, presenteras i en utredning ledd av justitierådet Linda Haggren. Utredningen, med titeln ”Förenkla och förbättra!”, föreslår förändringar som skulle minska den administrativa bördan med 34 procent och samtidigt gynna 80 procent av fåmansbolagen. Förslaget överlämnades till finansminister Elisabeth Svantesson i veckan, rapporterar bland annat Börskollen.

Höjda schablonbelopp och gemensamt takbelopp

En av de mest framträdande förändringarna är sammanslagningen av dagens förenklings- och huvudregel till en gemensam regel. Detta innebär att alla företag får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp, som ökar från 2,75 till 4 inkomstbasbelopp. ”Använder man förenklingsregeln i dag, så kan delägarna ta ut 300.000 istället för 200.000 kronor”, säger Linda Haggren.

Förslaget inkluderar även ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst, vilket är satt till 6,9 miljoner kronor för beskattningsåret och två år tidigare. Detta gynnar särskilt framgångsrika entreprenörer.

Övriga föreslagna förändringar

Bland andra förändringar som föreslås är att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget. Dessutom föreslås att syskonkretsen inte längre betraktas som närstående, vilket kan påverka beskattningen. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift utökas, vilket kan leda till automatiserad skatteberäkning och bättre kontrollmöjligheter.

De föreslagna förändringarna beräknas kosta 1 miljard kronor under det första året och 420 miljoner kronor åren därefter. Totalt berörs 540.000 delägare i 400.000 företag av de nya reglerna. Sammanfattningsvis representerar det nya 3:12-förslaget en omfattande förändring med potential att positivt påverka många företagare i Sverige.

Vi fortsätter att följa utvecklingen med spänning!

Lönefterskatt